LederLOS LederLOS in english

<  Forside     <  Lede     <  Lære     <  Organisere     <  Styre     <  Strategi

Bilde Personlig livskvalitet
Stress eller styring? Lede og leve – innenfra og ut. Ikke bare gjøre ting riktig – gjøre riktige ting.
Bilde Prosjektledelse
Organisering i en foranderlig verden: Fleksibel, rask, realistisk
Bilde Virksomhets-analyse
Fra situasjons­analyse til evaluering av kapasitet i internasjonal bistand.
Bilde Visjon
Virksomhetens fokus og veiviser - bro fra nåtid til fremtid. Mentalt bilde av fremtidig ønsket situasjon.

Bilde Coaching
Trener/veileder: Hjelper å nå mål – løse problem – oppnå resultat.

Bilde Teamledelse
Samskaping og synergi: Møte, gruppe, team? Når trenger vi et reelt team?

Bilde Tjenestekvalitet
Aktiv Dialog:
Kunden kommer til orde, flere blir grønne -
og alle lærer!

Bilde Virksomhetsplan
Fra visjon til virkelighet: Et dynamisk planleggingskart.

Bilde Mentoring
Nøkkelperson i lederutvikling: Deler erfaring og ressurser - liv-til-liv.

Bilde Lederutvikling
Liv i Ledelse
Fokuserer på person og mål. Forankres i jobb. Fullføres over tid

Bilde Verdier
Virksomhetens basis og virkemåte - det viktige og varige.

Bilde Styrearbeid
Strategiaktivt styre: Styret styrer -
ledelsen leder!

<  Presentasjon     <  Prosjekter     <  LederLOS?     <  LederLOS     <  Linker     <  Kontakt?


LederLOS: frode@lederlos.no, 901 39 439