<  Forside     <  Lede     <  Lære     <  Organisere     <  Styre     <  Strategi

Lede: Helhetsledelse

Å lede dreier seg om å nå mål og dekke behov sammen med og gjennom medarbeidere. Det er i alle fall 5 former for ledelse: Å foreta strategiske veivalg, definere mål, administrere enheten, behandle medarbeidere, og integrere et team.

En god operatør kan bli en god formann med solid intern oppfølging. Høyskoler fokuserer på administrativ ledelse. Sosial og strategisk ledelse og integrering må erfares og utvikles over tid. Dette gjøres best gjennom å kombinere opplæring og veiledning med on-the-job-training - utprøving og prosjektarbeid i hverdagen. Se ledelsestema: Lederutvikling - Teamledelse - Coaching - Mentoring.

<  Presentasjon     <  Prosjekter     <  LederLOS?     <  LederLOS     <  Linker     <  Kontakt?


LederLOS: frode@lederlos.no, 901 39 439