<  Forside     <  Lede     <  Lære     <  Organisere     <  Styre     <  Strategi

Lederutvikling: Liv i Ledelse

Lederutdannelse og lederopplæring gir lederen et kunnskapsmessig grunnlag. Ledertrening dreier seg om å trene ferdigheter – praktiske og relasjonelle. Lederutvikling tar tak i holdninger, atferd og relasjoner, og legges så nær opp til lederens hverdag og virkelighet som mulig – et liv i ledelse:

Lederutvikling gjennom erfaringslæring betyr å dele det vi erfarer som utgangspunkt for en fruktbar læringsdialog. Kolleger stiller spørsmål og kommer med idéer. Lederen i fokus vurderer og benytter det som kan brukes. Den pedagogisk ansvarlige legger til rette for læring, kommer med aktuelle innspill, styrer læringsprosessen og foranker innspillene ut fra idégrunnlag og teori.

<  Presentasjon     <  Prosjekter     <  LederLOS?     <  LederLOS     <  Linker     <  Kontakt?


LederLOS: frode@lederlos.no, 901 39 439