<  Forside     <  Lede     <  Lære     <  Organisere     <  Styre     <  Strategi

LederLOSen er en lederfaglig veileder, en pedagogisk los i uvant farvann for mange ledere – med de reelle problemstillinger fra lederens hverdag og virkelighet foran seg. Det er ikke nok å administrere det bestående. Stillstand er tilbakegang. Lederens hovedansvar er å fokusere mot fremtiden – godt forankret i idégrunnlaget virksomheten står på:

Det er sagt at hvis en virksomhet ikke forandrer seg 10 % pr. år. kommer det en revolusjon etter 10 år. Virksomheten må stadig fornyes – noen ganger forvandles helt for å møte nye utfordringer. Nettsiden forteller hvor LederLOS kan bidra.

<  Presentasjon     <  Prosjekter     <  LederLOS?     <  LederLOS     <  Linker     <  Kontakt?


LederLOS: frode@lederlos.no, 901 39 439