<  Forside     <  Lede     <  Lære     <  Organisere     <  Styre     <  Strategi

Lede - Lære: Kunnskapsledelse: Ledet av TI Strategi & Ledelse, Teknologisk Institutt i 5 år Nettverksledelse: Opprettet og ledet kjede- og servicekontor, NM Hotels Bedriftsledelse: Nestleder ved Hotel Stefan i 14 år + Leder i familiebedrift.

Lederutvikling: Etablering av Bedriftslederskolen, NELFO – Toårig unglederprogram, Liv i Ledelse – Ettårig lederutvikling alle ledere, NORAD i 7 år – Lederutvikling alle ledere, Bama i 5 år – Utvikling av 9-måneders topplederprogram innen service etter lest av Solstrandprogrammet, AFF/Administrativt Forskningsfond.

Coaching av ledere og ledergrupper: Ledersenteret/Norsk Assessment Center i 7 år.

Organisere: Prosjektledelse: Evaluering av bistand, NORAD/Bistandsnemnda - Utvikling av visjon og verdier i ulike virksomheter – Omstilling av e-læringsfirma – Fusjon NORAD + ambassaden i Tanzania - Fusjon/ny organisasjon, Normisjon – Organisasjonsutvikling og målstyring NORAD-avdelinger.

Styre – Strategi: Styrearbeid: Styreformann: Gullkompetanse/Gullsmedforbundet - Media, NB/agenda 3:16 – SPO, nå HR Norge – NM Hotels – Sandomstiftelsen – Wycliffe Bibeloversettere i Norge i 13 år.

Strategiarbeid: Strategiutvikling etter FRAM-modellen i ulike virksomheter – Utvikling av strategimodell og verktøy for strategiutvikling, AFF/Administrativt Forskningsfond ved NHH/Norges Handelshøyskole.

Dokumentasjon - medforfatter i bøker og publikasjoner: Viten som virker – Bedrifter i utvikling – Impulsboken – Bedre Bedrift – Norge som servicesamfunn.

<  Presentasjon     <  Prosjekter     <  LederLOS?     <  LederLOS     <  Linker     <  Kontakt?


LederLOS: frode@lederlos.no, 901 39 439