<  Forside     <  Lede     <  Lære     <  Organisere     <  Styre     <  Strategi

Strategi: Velge vei – og velge vekk

Et godt norsk ord for strategi er veivalg: Vi står i et veikryss mellom fortid og fremtid. Det dreier seg om å velge vei – og velge vekk! Det krever at vi vurderer alternative veier. Det er helt avgjørende å ”forstå seg på tidene”, oppfatte hva som er i ferd med å skje der ute, trender og tendenser i tiden. Like viktig er det å se innover og analysere egne styrker og svakheter:

Se strategitema: VirksomhetsanalyseVirksomhetsfokusVerdierVisjonVirksomhetsplanTjenestekvalitetIdéutviklingKonseptutvikling.

<  Presentasjon     <  Prosjekter     <  LederLOS?     <  LederLOS     <  Linker     <  Kontakt?


LederLOS: frode@lederlos.no, 901 39 439