<  Forside     <  Lede     <  Lære     <  Organisere     <  Styre     <  Strategi

Lære = Endre

Å lede = lære = endre. En god leder må forstå lærings- og endringsprosesser og legge til rette for systematisk læring – midt i en produktiv hverdag:

I en lærende bedrift eller virksomhet vil man i tillegg til å planlegge og gjennomføre produktive tiltak legge vekt på å lære: Kartlegge, analysere, reflektere og korrigere – som grunnlag for ny planlegging.

Se læringstema: Coaching - Mentoring - Lederutvikling - Idéutvikling.

<  Presentasjon     <  Prosjekter     <  LederLOS?     <  LederLOS     <  Linker     <  Kontakt?


LederLOS: frode@lederlos.no, 901 39 439