<  Forside     <  Lede     <  Lære     <  Organisere     <  Styre     <  Strategi

Coaching: Veiledning og veivalg

Sosiologene sier vi lider av overvalg - det er vanskelig å foreta veivalg. Der det er mange rådgivere, er det fremgang, sier Salomo. En coach kan hjelpe til å tolke livet, klargjøre personlig visjon og verdier, sortere Virkeligheten, gi støtte og oppmuntring i veivalg og gjennomføring – for å oppnå de ønskede resultater:

Ordet coach har to betydninger: Den eldste er hestetransport, nå buss og tog mellom ulike oppholdssteder. Den mest alminnelige i dag er trener i ulike idretter. Coachen hjelper deg å komme fra hvor du står til hvor du ønsker å gå – å nå dine mål, løse dine problemer og realisere dine muligheter. Ut fra en personlig utviklingskontrakt innebærer det å justere handlemåte, tankegang og selvoppfatning – for å oppnå resultater.

Myers Briggs Type Indikator: Verdens mest brukte personlighetsverktøy er meget anvendelig i coaching. Det kartlegger i hvilken grad du motiveres av ytre/indre stimuli, oppfatter via sansning/intuisjon, beslutter ut fra tenkning/følelse og om din livsstil er planlagt/fleksibel.

<  Presentasjon     <  Prosjekter     <  LederLOS?     <  LederLOS     <  Linker     <  Kontakt?


LederLOS: frode@lederlos.no, 901 39 439