<  Forside     <  Lede     <  Lære     <  Organisere     <  Styre     <  Strategi

Mentoring: Gi det videre!

Ingen blir født som leder. Den beste måten å lære ledelse på, er å finne seg en erfaren leder å lære av – liv-til-liv. Mentoring kommer opprinnelig fra Homers Odysseen: Den lojale, erfarne og vise Mentor tok hånd om Telemakhos, delte sine ressurser og lærte ham opp med hengivenhet og omtanke.

Mentor er en nøkkelperson i lederutvikling, og gir sine erfaringer og ressurser som leder videre gjennom å undervise, utvikle, utruste, oppmuntre, veilede, korrigere - og åpne dører. Målet er å hjelpe deg som leder å arbeide mot den livsvisjon du brenner for ut fra det du er best til og får bekreftelse på – med basis i din unike personlighet:

Myers Briggs Type Indikator: Verdens mest brukte personlighetsverktøy er meget anvendelig i mentoring. Det kartlegger i hvilken grad du motiveres av ytre/indre stimuli, oppfatter via sansning/intuisjon, beslutter ut fra tenkning/følelse og om din livsstil er planlagt/fleksibel.

<  Presentasjon     <  Prosjekter     <  LederLOS?     <  LederLOS     <  Linker     <  Kontakt?


LederLOS: frode@lederlos.no, 901 39 439