<  Forside     <  Lede     <  Lære     <  Organisere     <  Styre     <  Strategi

Styre: Mål og medarbeidere

Å styre en virksomhet dreier seg om å målrette hvert ledd, samtidig som man håndterer medarbeidere på en motiverende måte. Styring innbefatter så ulike aktiviteter som styrearbeid og medarbeidersamtaler:

Se styringstema: Styrearbeid.

<  Presentasjon     <  Prosjekter     <  LederLOS?     <  LederLOS     <  Linker     <  Kontakt?


LederLOS: frode@lederlos.no, 901 39 439