<  Forside     <  Lede     <  Lære     <  Organisere     <  Styre     <  Strategi

Idéutvikling - Iverksetting

Hva er kreativitet? På godt norsk betyr det å være skapende. Andre har sagt: Bruk begge hjernehalvdeler: La uhemmet barn møte voksen orden og fornuft! Våg å velge nye veier: Gjør et gult punkt til en sol, ikke en sol til et gult punkt! Bryt for å bygge: Våg å være destruktiv og gi slipp på noe som fungerer! Resultat = Nytt og nyttig: Produser nye og anvendelige idéer eller produkter.

Kreativitet eller idéutvikling – både individuell og kollektiv – er forbausende systematisk. Altfor ofte går vi i gang med problemløsning før vi har definert problemstillingen. En skikkelig handlingsplan må til for iverksette det vi har utviklet – og vi må heller ikke glemme den læringsmulighet som en evalueringen gir:

      Etpar kreative utfordringer:
Perspektiv: Hva ser du i bildet til høyre?
Grenser: Hvordan forbinde prikkene med 4 rette linjer?
 

<  Presentasjon     <  Prosjekter     <  LederLOS?     <  LederLOS     <  Linker     <  Kontakt?


LederLOS: frode@lederlos.no, 901 39 439