<  Forside     <  Lede     <  Lære     <  Organisere     <  Styre     <  Strategi

Virksomhetsanalyse: Hvor står vi?

Hvor står vår virksomhet i forhold til andre virksomheter vi kan sammenlikne oss med? Hvor står vi i forhold til våre kunder/brukere og andre interessenter? En situasjonsanalyse kan hjelpe oss å klargjøre dette:

En situasjonsanalyse kartlegger: Hva er vi gode til, hva er vi svake på? Hva skjer rundt oss? Hvilke trender og tendenser ser vi? Hva må vi forholde oss til?

<  Presentasjon     <  Prosjekter     <  LederLOS?     <  LederLOS     <  Linker     <  Kontakt?


LederLOS: frode@lederlos.no, 901 39 439