<  Forside     <  Lede     <  Lære     <  Organisere     <  Styre     <  Strategi

Verdier: Basis og virkemåte

En virksomhet kan ikke styres over tid bare med mål og regler – i alle fall ikke i foranderlige tider. Idégrunnlag og visjon sørger for at også hjertet er med, noe som gir mening og skaper større fleksibilitet i hverdagen. Idégrunnlaget danner basis. Visjonen gir fokus og retning. Dette legger grunnlaget for mål og strategiske veivalg, handlingsprogram og budsjett. Idéer og visjoner som ikke gir seg utslag på budsjettet er lite verdt! Se tema: Visjon.

Idégrunnlaget består av virksomhetens misjon/hensikt, virksomhetsidé/ forretningsidé og verdigrunnlag. Verdigrunnlaget er virksomhetens sjel og legger grunnlag og ramme for våre beslutninger og atferd – prinsipper, etikk, normer og regler: Hva er viktig og varig for oss? Hva styrer oss underveis? Hva er vår grunnleggende fremgangsmåte? Hva gjør jeg når ingen ser meg? Det skal mot til å holde fast på verdiene under press og i kriser: Som en medarbeider sa til oss under en nedbemanningsprosess: ”Det er nå vi ser hva verdiene er verdt!”

<  Presentasjon     <  Prosjekter     <  LederLOS?     <  LederLOS     <  Linker     <  Kontakt?


LederLOS: frode@lederlos.no, 901 39 439