<  Forside     <  Lede     <  Lære     <  Organisere     <  Styre     <  Strategi

Visjon: Fokus og veiviser

En virksomhet kan ikke styres over tid bare med mål og regler – i alle fall ikke i foranderlige tider. Idégrunnlag og visjon sørger for at også hjertet er med, noe som gir mening og skaper større fleksibilitet i hverdagen. Idégrunnlaget danner basis. Visjonen gir fokus og retning. Dette legger grunnlaget for mål og strategiske veivalg, handlingsprogram og budsjett. Idéer og visjoner som ikke gir seg utslag på budsjettet er lite verdt! Se tema: Verdier.

En visjon er en veiviser inn i fremtiden – broen fra nåtid til fremtid – et mentalt bilde av en ønsket fremtidig situasjon. Visjonen er helt nødvendig i endringsledelse og fornyelse av virksomheten. Vi kan tenke nytt og grensesprengende – ta ut det kreative potensialet. Visjonen skal også si meg noe om hvorfor jeg går på jobben.

Det er en utfordrende vei å gå: Et ”Soria Moria” må brynes på den virkelighet som omgir oss – slik den er, ikke slik vi skulle ønske den var. En grundig situasjonsanalyse er et nødvendig skritt på veien mot en realistisk handlingsplan og budsjett.

<  Presentasjon     <  Prosjekter     <  LederLOS?     <  LederLOS     <  Linker     <  Kontakt?


LederLOS: frode@lederlos.no, 901 39 439