<  Forside     <  Lede     <  Lære     <  Organisere     <  Styre     <  Strategi

Virksomhetsfokus

Det finnes 4 slags virksomheter:
  1. De som får saker og ting til å skje – de ligger i forkant
  2. De som ser på når det skjer – og forsøker å følge etter
  3. De som lurer på hva som skjedde – og forsøker å følge med
  4. De som lurer på om det har skjedd noe – og fortsatt står utenfor.
De første våger å fokusere: Følge den visjonen de brenner for ut fra det de er best til – basert på et forpliktende verdigrunnlag:

Den som vil være alt for alle, blir til slutt ingenting for noen. De som våger å fokusere ligger i forkant. Som regel får de også bekreftelse – og blir betalt – for det, selv om det kan ta tid og tålmodighet.

<  Presentasjon     <  Prosjekter     <  LederLOS?     <  LederLOS     <  Linker     <  Kontakt?


LederLOS: frode@lederlos.no, 901 39 439