<  Forside     <  Lede     <  Lære     <  Organisere     <  Styre     <  Strategi

Konseptutvikling: Helhet og detaljer

Utbredelsen av franchising gjør konseptualisering stadig mer aktuelt. McDonalds har et unikt konsept som selges over hele verden. Et konsept er en helhetlig utforming av et produkt eller et prosjekt. Det er forskjell på detaljer og bagateller, og et solid konsept består av mange detaljer som til sammen utgjør en unik helhet. Fem grunnleggende spørsmål kan hjelpe oss å i utformingen:

Hvorfor skal vi sette det hele i gang, hva er hensikten - hva vil vi oppnå? Hvilke målgrupper har vi? Hva er deres behov – hvordan kan disse dekkes? Hvordan utformer vi dette – hva har vi av medarbeidere, partnere, hjelpemidler? Hvordan kan vi organisere et effektivt prosjekt rundt dette konseptet? Hvilket fokus har vi – hvilket bilde ønsker vi å skape utad - hvordan får vi frem det unike?

<  Presentasjon     <  Prosjekter     <  LederLOS?     <  LederLOS     <  Linker     <  Kontakt?


LederLOS: frode@lederlos.no, 901 39 439