<  Forside     <  Lede     <  Lære     <  Organisere     <  Styre     <  Strategi

Virksomhetsplan: Fra visjon til virkelighet

De grunnleggende idéene i en virksomhet må brynes på den ytre virkelighet i beslutninger av langsiktig Karakter. På basis av idégrunnlaget utvikles en visjon. Den ytre og indre virkelighet blir kartlagt, analysert og oppsummert. På dette grunnlag kan vi utarbeide langsiktige mål og foreta strategiske veivalg som grunnlag for årlig handlingsplan og budsjett:

<  Presentasjon     <  Prosjekter     <  LederLOS?     <  LederLOS     <  Linker     <  Kontakt?


LederLOS: frode@lederlos.no, 901 39 439