<  Forside     <  Lede     <  Lære     <  Organisere     <  Styre     <  Strategi

Teamledelse: Samskaping og synergi

Noen ganger er det godt nok med et profesjonelt ledet møte, andre ganger godt gruppearbeid. Når trenger vi et reelt visjonært team? Når vi skal skape noe sammen, er gjensidig avhengig av hverandre og har mulighet for å oppnå synergi. Noen viktige elementer må spille sammen for å oppnå synergieffekter: Inspirerende visjon, klare mål, den enkeltes kompetanse, utfyllende teampreferanser, klare oppgaver – og prosessferdigheter.

TeamHjulet tydeliggjør den enkeltes motivasjon/preferanser i de forskjellige fasene av teamarbeidet: Noen samler informasjon eller lanserer idéer, andre er pådrivere eller sluttførere. Det skjer en perfeksjonering av teamet ifølge de 3 P’ers lov: Vi praktiserer det vi preferer – og over tid perfeksjonerer vi oss i det vi prefererer. Se tema: Idéutvikling - Konseptutvikling.

I Team Rally tester vi teamet i praksis – opplevelsesrik og praktisk problemløsning utendørs som munner ut i bedre måter samarbeide på for å oppnå synergieffekter. Se: Teamtrening med Teamrally.

<  Presentasjon     <  Prosjekter     <  LederLOS?     <  LederLOS     <  Linker     <  Kontakt?


LederLOS: frode@lederlos.no, 901 39 439