<  Forside     <  Lede     <  Lære     <  Organisere     <  Styre     <  Strategi

Teamledelse: Samskaping og synergi

Hvordan kan ledergruppen eller prosjektgruppen bli mer effektiv?
Hva kan vi oppnå uten å dra langt av gårde i flere dager på kurs?

TeamRally inviterer til opplevelsesrik og praktisk problemløsning utendørs kombinert med refleksjon – planlegging, gjennomføring og evaluering. Gjennom innspill og verktøy i praktisk teambygging legger vi grunnlag for å vurdere og endre måter å samarbeide på og oppnå synergier - på vel ett døgn i Oslo omegn:

Briefing 1 besvarer to spørsmål: Hva dreier dette seg om? Hva skal vi gjøre? TeamRally består av praktisk problemløsning, beslutninger, kommunikasjon og samarbeid. Løypen består av et visst antall beslutningsbilder som skal løses og poster som skal nås i fellesskap – med innlagt konkurransemoment. Etter TeamRally 1 er det tid for evaluering og revurdering av måten å samarbeide på. TeamRally 2 går i en ny løype og avsluttes med en ny evaluering: Hva skjedde? Vurdering av arbeidsform, normer og verdier. Det hele munner ut i drøfting av nye ambisjoner for teamarbeidet, en teamkontrakt - og planer for oppfølging og videreføring.

<  Presentasjon     <  Prosjekter     <  LederLOS?     <  LederLOS     <  Linker     <  Kontakt?


LederLOS: frode@lederlos.no, 901 39 439