<  Forside     <  Lede     <  Lære     <  Organisere     <  Styre     <  Strategi

Strategiaktivt styre

Ledelsen skal lede og drive virksomheten – styret skal styre og kontrollere – generalforsamling/årsmøte forvalte eierskapet:

Svært ofte blir styrene altfor mye opptatt av drift og detaljert kontroll av det som allerede har skjedd – f.eks. detaljerte regnskaper i stedet for aktuelle nøkkeltall. Vi kan dele styrer inn i 4 typer ut fra deres interesse for de to hovedoppgavene kontroll og strategiarbeid: Minimumsstyret arbeider reaktivt - Kontrollstyret fokuserer på kontroll - Konsulentstyret fokuserer på strategi – Strategiaktivt styre kombinerer.

Se tema: Virksomhetsfokus Verdier VisjonVirksomhetsanalyse Virksomhetsplan.

<  Presentasjon     <  Prosjekter     <  LederLOS?     <  LederLOS     <  Linker     <  Kontakt?


LederLOS: frode@lederlos.no, 901 39 439