<  Forside     <  Lede     <  Lære     <  Organisere     <  Styre     <  Strategi

Prosjektledelse: Organisering i en foranderlig veden

Prosjektarbeid blir stadig mer aktuelt i vår foranderlige verden – en fleksibel, rask og realistisk arbeidsform. Hva karakteriserer et prosjekt? Det er er en avgrenset tverrfaglig engangsoppgave, skilt fra løpende drift – definert med mål, tidsramme og eget budsjett.

Når man skal realisere et nytt konsept, etableres ofte et prosjekt. Prosjektet er et eget styringsobjekt og har sin egen organisasjon, skilt fra basisorganisasjonen, med egen styringsgruppe, prosjektleder og prosjektgruppe. Ressurspersoner til prosjektgruppen rekrutteres vanligvis fra basis. For å oppnå optimal kompetanse- sammensetning kan man også rekruttere utenfra – eller benytte seg av alternative resultatkilder. Se tema: Idéutvikling - Konseptutvikling.

<  Presentasjon     <  Prosjekter     <  LederLOS?     <  LederLOS     <  Linker     <  Kontakt?


LederLOS: frode@lederlos.no, 901 39 439