<  Forside     <  Lede     <  Lære     <  Organisere     <  Styre     <  Strategi

Personlig livskvalitet: Lede og leve

Vi er tingrike, men tidfattige. Summen av de krav vi utsettes for opplever vi alle som press. Det vi ikke får gjort skaper stress. Langvarig stress sliter oss ut – og kan forårsake utbrenthet. Press er positivt når vi styrer det og bruker det til å få utrettet det vi vil i tide. Hvordan takle press og unngå stress?

En tanke blir til handling – handlinger til vaner – vaner former karakter – et helt liv! Hvordan kan livet vårt bli slik vi egentlig ønsker, ikke bare en tilfeldig skjebne? Det dreier seg om å være indrestyrt – leve innenfra og ut.

Hvordan kan vi lede og leve – takle lederansvar samtidig som vi lever et fullverdig liv? Noen kaller det TM = Time Management = personlig planlegging, andre selvledelse, personlig livskvalitet …

Det gjelder å finne rammer og rytmer i livet:

  • Klargjøre livsvisjon eller livsmandat.
  • Sette seg mål
  • Prioritere
  • Planlegge og gjennomføre.

    Effektivitet = Jobbe smartere. Ikke bare gjøre ting riktig – gjøre riktige ting! Det er ingen lettvinte løsninger, men det finnes gjennomlevde prinsipper og utprøvde metoder.

  • <  Presentasjon     <  Prosjekter     <  LederLOS?     <  LederLOS     <  Linker     <  Kontakt?


    LederLOS: frode@lederlos.no, 901 39 439